Vacatures

Het Woonzorgcentrum Sint-Godelieve vzw is de voorbije decennia uitgegroeid tot één van de grootste werkgevers in Groot-Gistel.  Ook in functie van toekomstige uitbreidingen van de activiteit, blijft het Woonzorgcentrum Sint-Godelieve op zoek naar bekwame en gemotiveerde medewerkers.  Wie zijn wij als werkgever?

  • Een stabiele organisatie;
  • Met een luisterend oor voor de medewerkers en bereid om in overleg een oplossing te zoeken voor iedere individuele medewerker;
  • Die zoekt de belangen van de bewoners te verzoenen met de belangen en verlangens van de medewerkers;
  • Steeds op zoek hoe medewerkers via aangepaste vorming en opleiding, stappen voorwaarts kunnen zetten als mens en zorgverlener.

Het Woonzorgcentrum Sint-Godelieve vzw verwacht van haar medewerkers dat het belang van de bewoner voorop staat en heeft de werking zo uitgebouwd dat er samenwerking is over de disciplines heen.  Elke beroepsgroep draagt zijn kennis en expertise bij om het niveau van zorg en begeleiding te optimaliseren.

Het feestcomité organiseert ontspanningsactiviteiten en uitstapjes voor de medewerkers.  Leuke activiteiten ondersteunen mee de goede sfeer binnen de groep.

Vanuit het woonzorgcentrum wordt tweejaarlijks deelgenomen aan een bevraging m.b.t. de medewerkerstervredenheid.  Deze bevraging laat medewerkers toe om anoniem aspecten van medewerkerszorg en de arbeidsomstandigheden te scoren.  Op die manier bouwen ze mee aan een actueel en vooruitstrevend medewerkersbeleid.

Wil a.u.b. bij spontane sollicitatie of bij interesse voor een specifieke vacature, een sollicitatiebrief bezorgen met curriculum vitae.  Deze documenten kunnen afgegeven worden aan het onthaal van het woonzorgcentrum, kunnen opgestuurd worden via klassieke post, of kunnen op het algemeen e-mail adres elektronisch bezorgd worden.  Met dank voor Uw interesse.