Stages

Het Woonzorgcentrum Sint-Godelieve heeft permanent een aantal stagiairs aanwezig op de zorgafdelingen, in de keuken, bij de paramedici, en af en toe in de sociale dienst en de administratieve dienst.

Gewoonlijk gebeuren stage-aanvragen via de school of het opleidingsinstituut, maar desgewenst kan u als kandidaat-stagiair ook zelf contact nemen met het woonzorgcentrum.

Elke stage-aanvraag wordt grondig overwogen.  In elk geval is het de ambitie om tijd te investeren in de begeleiding van de studenten.  Op die manier wordt het een interessant leerproces voor zowel de studenten als de mentoren.