Nieuws

14 sep, 2018

Lees hier de recentste editie van ons huiskrantje.

04 feb, 2016

De bouw van vier extra assistentiewoningen is gestart in januari jl.  De afwerking van de woningen is voorzien voor oktober-november 2016.  Dan zullen er twaalf woningen aan het Godelieveplein beschikbaar zijn.  Voor geïnteresseerden, wil u a.u.b. richten tot Mw. Fabienne Vanroose, sociale dienst.

12 nov, 2015

Het WZC tekende samen met Stad Gistel, het Dienstencentrum De Zonnewijzer en het Sociaal Huis van het OCMW Gistel, De Bezaan en Duinhelm de engagementsverklaring omtrent 'Blue Assist'.  Via dit systeem -het vertonen van een scherm of een kaart- kunnen mensen die letterlijk onmondig zijn, hun boodschap overbrengen.  Het geeft mensen met mentale beperkingen of met een beperkte kennis van het Nederlands, de kans zich toch uit te drukken.  De ondertekenaars engageren zich om 'Blue Assist' bekend te maken bij zoveel mogelijk mensen.

Luc Van de Ven voor de stagebegeleiders en stagementoren van de voorzieningen Triangel Netwerk Ouderenzorg
04 nov, 2015

Op dinsdag 27 november jl. ging in de Oude Melkerij in Gits een waarderingsmoment door voor de stagebeleiders van de West-Vlaamse (hoge)scholen en de stagementoren van de zeven voorzieningen binnen Triangel.  Psycho-gerontoloog Luc Van de Ven lichtte zijn nieuw boek 'Troost - Over ouderdom, zorg en psychologie' toe;  aansluitend werden de resultaten weergegeven en besproken van een bevraging omtrent de begeleiding van studenten en stagiairs.  Een geslaagde avond voor de aanwezigen!

10 aug, 2015

De Raad van Bestuur van de vzw heeft beslist om vanaf het najaar van 2015 vier extra assistentiewoningen te bouwen op het woonerf achteraan het woonzorgcentrum.