Rust- en verzorgingstehuis Sint-Godelieve

De kwaliteit van onze dienstverlening is onze grootste bekommernis en uitdaging. Niet alleen de zorgfunctie is belangrijk, maar ook naar het wonen en leven gaat veel aandacht.

Het rust- en verzorgingstehuis biedt woongelegenheid en zorg aan 101 bewoners. Deze dienstverleningsvorm richt zich in de eerste plaats naar senioren, woonachtig in Groot-Gistel, die sterk zorgafhankelijk zijn.