Vrijwilligers

Het Woonzorgcentrum Sint-Godelieve kan rekenen op de inzet van vrijwilligers om het activiteitenaanbod te helpen ondersteunen.  Vrijwilligers voegen in belangrijke mate kwaliteit toe aan het leven van ouderen.  Zo staan vrijwilligers in voor het cafetaria; een aantal vrijwilligers biedt steun tijdens de maaltijden; er is ondersteuning in het kapsalon, en de wandelingen en uitstappen worden mogelijk door de begeleiding van vrijwilligers, ...

Wij zien vrijwilligers als een belangrijke partner binnen de begeleiding van de bewoners.  Er wordt dan ook een beleid gevoerd van duidelijke afspraken, afstemming en coördinatie, en als woonzorgcentrum proberen we geregeld onze waardering te tonen voor hun inbreng.

Bij interesse om u als vrijwilliger te engageren binnen het woonzorgcentrum, neem a.u.b. contact op met het onthaal of de directie, die u zal verwijzen naar de coördinator van het vrijwilligerswerk.