Team - medewerkers

De vzw Woonzorgcentrum Sint-Godelieve stelt ongeveer 95 medewerkers tewerk.  In voltijds equivalenten uitgedrukt bedraagt het aantal 73. 

Bijhorend kan een organigram dat ook een aantal verantwoordelijken vermeldt, worden gedownload. 

De algemeen directeur en de beide diensthoofden, kunnen o.a. via e-mail worden bereikt op onderstaande adressen:

Directeur, Luc De Jonghe   luc.de.jonghe@sintgodelieve.be
Diensthoofd boekhouding, administratie en logistiek, Inge Algoet   inge.algoet@sintgodelieve.be
Diensthoofd zorg- en hoteldiensten, Ilse Vandenbroucke   ilse.vandenbroucke@sintgodelieve.be
 

Bekijk de extra downloads: