4 extra assistentiewoningen

Publicatiedatum: 
10 aug, 2015

De Raad van Bestuur van de vzw heeft beslist om vanaf het najaar van 2015 vier extra assistentiewoningen te bouwen op het woonerf achteraan het woonzorgcentrum. 

We hopen deze woningen afgewerkt en bewoonbaar te hebben in de zomer van 2016.

Op die manier zullen er tegen volgende zomer 12 assistentiewoningen beschikbaar zijn.