Familie

De familieleden van de bewoners zijn onze eerste en belangrijkste aanspreekpunten.  Wij wensen uitdrukkelijk rekening te houden met hun betrokkenheid bij de zorg en begeleiding van de bewoner en cliënt.

Familievergadering

Op 23 juni 2016 ging in de cafetaria van de voorziening een familievergadering door.  Ditmaal vergaderden we in de namiddag, waardoor blijkbaar meer familieleden konden aanwezig zijn.  Het verslag van deze bijeenkomst kan zoals steeds nagelezen worden in de huiskrant.

Kaasavond met bewoners, familieleden en medewerkers was een succes

Op vrijdagavond 19 februari j.l. organiseerde het feestcomité een kaasavond voor bewoners, hun familieleden en de medewerkers.  Meer dan 100 aanwezigen genoten van de lekkere kaas en tafelden gezellig.  Er wordt gevraagd naar een herhaling van het initiatief...