Extra service

Elke bewoner kan extra beroep doen op:

  • Advies en bemiddeling voor de gewenste thuiszorg bijvoorbeeld het verkrijgen van verpleeg- en gezinshulp.
  • Het personeel van het woonzorgcentrum in noodgevallen via het oproepsysteem en dit dag en nacht.
  • Advies bij het aanschaffen van hulpmiddelen om de zelfstandigheid te behouden bij het aanpassen van de woonomstandigheden aan een gewijzigde gezondheidstoestand.
  • Hulp bij het aanleren van verplaatsingstechnieken wanneer men moeilijkheden ondervindt bij het in en uit bed komen, enz.

Indien opname in het woonzorgcentrum noodzakelijk is, wordt de aanvraag met voorrang behandeld.