Extra faciliteiten

Het is de ambitie van het woonzorgcentrum om aan ouderen de maximaal haalbare kwaliteit van leven te bieden, ongeacht hun toestand.  Vandaar dat er naast de eigen kamer, ook livings ter beschikking zijn waar samen wordt gegeten en de nodige begeleiding wordt voorzien.  Belangrijk is ook dat het huis een cafetaria heeft voor bewoners en bezoekers, een kapsalon en een oefenzaal.  Wie gewoon was of wenst naar de eucharistieviering te gaan, kan dit in de kapel van het woonzorgcentrum.  Op zomerse dagen kan men verpozen in de tuin.