Bezoek & animatie

Er zijn geen bezoekuren in het woonzorgcentrum.  De bewoners genieten er de grootst mogelijke vrijheid.  Het zoeken naar een evenwicht tussen vrijheid en veiligheid bij residenten met dementie of verwardheid, is een permanente opdracht.  In elk geval worden contacten met familie, met vrienden en sociale netwerken, en met verenigingen en groepen, aangemoedigd.

Er worden activiteiten georganiseerd waaraan bewoners vrij kunnen deelnemen.  Er wordt gepoogd voor alle bewoners geregeld een passende activiteit in te plannen.  Tijdens de zomermaanden wordt er geregeld gewandeld onder begeleiding van medewerkers en vrijwilligers.

Het cafetaria is het jaar rond elke namiddag open dankzij de inzet van vrijwilligers.