Voor wie?

Het dagverzorgingscentrum richt zich naar thuiswonende ouderen met een begeleidings- of zorgvraag.  Ook ouderen die alleen wonen en één of meerdere dagen per week in gezelschap willen doorbrengen, zijn van harte welkom.  Het dagverzorgingscentrum voorziet in begeleiding, aanwezigheid van opgeleide medewerkers, verpleegkundige zorg, een activiteitenaanbod en een aangepast menu.