Praktisch

Bij algemene en concrete vragen omtrent het dagverzorgingscentrum, kan men zich elke dag wenden tot de coördinator van het centrum.  De coördinator is gebruikelijk te bereiken tussen 9 en 17u.