Accommodatie

Het Woonzorgcentrum Sint-Godelieve beschikt over 4 eenpersoonskamers specifiek bestemd voor kortverblijf.  Deze kamers hebben dezelfde inrichting als de andere kamers in het woonzorgcentrum: een afzonderlijkje sanitaire ruimte, het oproepsysteem, radio en een TV-toestel.  Deze kamers bevinden zich verspreid over het woonzorgcentrum.  We pogen rekening te houden met de toestand en zorgvraag van de bewoner in kortverblijf, om deze in een passende kamer onder te brengen.