Zorgverstrekking

De woningen kunnen bewoond worden door valide ouderen, maar ook bij fysieke beperkingen, kan men er comfortabel wonen.  Er is namelijk begeleiding door een woonassistent voorzien.  Zij organiseert de zorg in afspraak met de zorgvrager, contacteert desgewenst thuisozrgdiensten en maakt afspraken met mantelzorg en/of vrijwilligers.

Op drie plaatsen in de woning en ook draadloos, kan via een drukknop 24u op 24u dringende hulp vanuit het woonzorgcentrum gevraagd worden.

Om aan een dagdagelijkse zorgvraag te voldoen, wordt beroep gedaan op professionele uit de thuiszorg.  Wanneer om één of andere reden, in de assitentiewoning blijven wonen onhaalbaar wordt, geldt een voorrangsregeling voor opname in het woonzorgcentrum.

Het spreekt voor zich dat het beroep doen op gelijk welk zorgaanbod, steeds een individuele beslissing van de zorgvrager is.  Het woonzorgcentrum en meer bepaald de woonassistent, helpt organiseren en coördineren, maar steeds in samenspraak en mits goedkeuring van de zorgvrager.